444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Başkan Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ (gündemin 8. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldığı görüldü), Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN (gündemin 4. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı), Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Erkan ÖZTUNÇ ve Abdurrahman YILMAZ’ın toplantıya katılmadığı görüldü.

 

  1. Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli Mart ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 45= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, iki yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Şevket KORKUT, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ali POLAT; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR, Meclis Üyesi Hasan AKKOYUN, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi İlter AYDIN ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 46= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Ayhan Adnan ABAY, Meclis Üyesi Nurten ERENLER ve Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK encümen üyeliğine seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyelerinden Şafak OTUZALTI, Tuğba ERKE BOSTAN, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Demet GÜNDÜZ ve Durali KOLPAK; İmar Komisyonuna Meclis Üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Ali POLAT, Mustafa TAŞBAŞ ve Ayla DUYGULU oy birliği ile seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 48= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun oluşturulması; oy birliği ile kabul edildi ve üye seçimleri yapıldı.

 

  1. KARAR NO: 49= 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Meclisinde görev yapmak üzere asil üye olarak Meclis Üyelerinden; Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Yüksel DOY, İlter AYDIN, Demet GÜNDÜZ, Şevket KORKUT, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Ali POLAT, Özgür ERDOĞAN, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Hasan KİRAZ, Hasan AKKOYUN, Metin ALTUNBAŞ, yedek üyeliklere Meclis Üyelerinden; Erkan ÖZTUNÇ, Hacet KAVAK, Nurten ERENLER, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 50= 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. ve 11. maddeleri ile Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. ve 13. maddeleri uyarınca; Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, asil üyeliklere Meclis Üyeleri; Tuğba ERKE BOSTAN, Büşra ÖZDEMİR ve Ali POLAT, yedek üyeliklere Meclis Üyeleri; Yüksel DOY ve Nail AVCI seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 51= Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, asil üyeliklere Meclis Üyeleri; Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK ve Nail AVCI, yedek üyeliklere Meclis Üyeleri; Ayhan Adnan ABAY ve Mustafa TAŞBAŞ oy birliği ile seçildiler.

 

  1. KARAR NO: 52= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2018 yılı faaliyet raporu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.