444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mart Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazırun: Meclis 1. Başkan V. Cansel TUNCER, Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün hazır bulunduğu, Meclis Üyesi; Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Ünal CANKO, Fatma DURMUŞ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Buket DAĞLI ve Önder ÖNEN’in toplantıya katılmadığı görüldü. Ayrıca, 1. oturuma katılan Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın 2. oturuma katılmadığı görüldü. 1. ve 2. oturuma katılamayan meclis üyeleri oy birliği ile mazeretli sayılmışlardır.

 

  1. Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarihli Şubat ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 40= 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince, İlçemiz Çitdibi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, Ali SAKİN, Mustafa SAKİN, Aşur AHI, Rifat İREN, Fikri GÖKAY ve Şadi GÖKAY’ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 41= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; vatandaşa ait taşınmazın kamulaştırılması, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile 6487 sayılı yasa ile yapılan yasal düzenleme gereği uzlaşma prosedürünün uygulanması ve uzlaşma talebi doğrultusunda gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ile taşınmazın rayiç bedelinden az olmamak üzere uzlaşma olması halinde bedelin ödenmesi, Kamulaştırma Kanununun amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi, idari mevzuatlar ve İYUK çerçevesinde şekil ve usul kurallarına riayet edilerek taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak kamuya ayrılan alandan çıkarılmasını ya da takas işlemi uygulanarak aynı değerde başka bir taşınmaz ile değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise taşınmazın kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, taşınmaz bedelinin hisse oranında ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 42= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan serbest konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 43= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin tarafınıza ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla (takas) trampası, kamulaştırmasız el konulan taşınmazın mevzuat çerçevesinde "nakdi ödeme olarak" bedelinin tarafınıza ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi, ek 1. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuatta açıklandığı üzere müvekkillere ait hisseler yerine müvekkillere başka bir yer verilmesi, müvekkillerin hisselerinin piyasa rayiç değerinin tarafınıza ödenmesi ya da yasada belirtilen diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması vs. gibi) uygulanması, Kamulaştırma Kanununun usul ve amir hükmü gereğince taşınmaza ilişkin uzlaşma talebinin ve idari başvurunun değerlendirilmesi, taşınmazın rayiç bedel üzerinden değerlendirilerek ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 44= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan serbest konulu resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine; 1.’ye: 1.500,00.-TL, 2.’ye: 1.000,00.-TL, 3.’ye: 500,00.-TL; serbest konulu seramik yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine; 1.’ye: 1.500,00.-TL, 2.’ye: 1.000,00.-TL, 3.’ye: 500,00.-TL verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.