444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Şubat Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Hazırun: Belediye Başkan V. Cansel TUNCER, Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK (gündemin 2. maddesi görüşülürken toplantıya katıldı), Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Meclis Üyesi; Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nazife DEMİRTAŞ, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Gaye DOĞANOĞLU, Ali TAŞKIN ve Önder ÖNEN mazeretli sayılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli Ocak ayı toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. KARAR NO: 23= Verilen önergenin gündemin 14. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 24= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile Belediye Norm Kadromuzun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolardan, ihtiyaç duyulmayan 1 adet 3. derece Müfettiş kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 3. derece Avukat kadrosu olarak ihdas edilmesine ilişkin II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 25= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan tam zamanlı sözleşmeli personellere 01.01.2019 tarihinden itibaren ödenecek ücret tutarları; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

UNVANI

EK ÖDEME

 ORANI %

NET ÜCRETİ

(TL)

Mühendis

130

3.380,00

Veteriner Hekim

145

3.300,00

Avukat

130

3.260,00

Ekonomist

85

2.995,00

Programcı

100

2.500,00

Psikolog

90

2.600,00

Diyetisyen

90

2.600,00

Eğitmen

85

2.859,00

 

 

 1. KARAR NO: 26= Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması açısından yapımı tamamlanan; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesi, İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 27= 5747 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan Doyran Belediyesinin mahalleleri olan Karatepe, Kır, Gökçam, Çamlıbel, Dağ ve Doyran Mahallesi İlçemiz sınırlarına dahil edilmesi ve bu bölgenin Doyran olarak bilinmesi ve anılıyor olması ile diğer ilçelerde de aynı isimlerde mahallelerin olması nedeniyle karışıklığın giderilmesi amacıyla, Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek; "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesi, İsim Verme Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 28= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması, konut veya ticari alana çevrilmesi, söz konusu yerin kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi, arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer olan bir taşınmazla (takas) trampasını veya diğer uzlaşma yolları için gerekli işlemlerin yapılması, müvekkile ait taşınmaz hisselerinin kamulaştırma işleminin yapılarak bedellerinin ödenmesi veya başkaca öngörülecek uzlaşma şartlarının bildirilmesi, imar planlarıyla tasarrufu kısıtlanan ve 5 yıllık imar programlarına alınmamaları nedeniyle söz konusu taşınmazların kamulaştırılması için derhal gerekli işlemlerin yapılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise mevcut durumun esasen kamulaştırmasız el atma olduğu ve bu doğrultuda taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi, bölgede ihtiyacın olmaması gibi bir durumun varlığı halinde ise imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar hakkının verilmesi yolunda imar planı değişikliği yapılması, müvekkillerin maliki bulunduğu taşınmaz ile konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer olan müstakil bir taşınmaz ile trampa edilmesi, taşınmazların rayiç bedelle kamulaştırılması yahut plan tadilatı yapılarak kamusal alandan çıkartılması, konut yahut ticari alan olarak planlanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri;  Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 29= İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 30= İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 31= Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre, 2018 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 301.155,39.-TL’ye kadar nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Büşra ÖZDEMİR, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Nurten ERENLER ve Meclis Başkanı Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 32= Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 01 numaralı imar parseline hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 33= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 34= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6. maddesi uyarınca İdaremiz ile uzlaşma görüşmelerinin başlatılması ve çözülmesi ile en geç 6 ay içinde uzlaşma talebinin sonuçlandırılması ve tutanağa bağlanması, taşınmazda bulunan müvekkilin hissesinin kamulaştırılması veya kamulaştırma yapılmayacak ise kurumumuz tarafından hukuksal bir el atma söz konusu olduğundan müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için müvekkilin hissesinin rayiç bedeli olan paranın bilirkişilere hesaplattırılarak müvekkile verilmesi, taşınmaza tarafımızca kamulaştırmasız olarak el atıldığı hususu göz önünde bulundurularak el atma tarihinin bildirilmesi, vekil eden yahut vekilin yasal süresi içerisinde uzlaşma toplantısına çağrılması, taşınmazın kamulaştırılması, mülkiyetimizde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, imar planı değiştirilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 35= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Şubat 2019 tarihinden itibaren 3. dereceli Avukat kadrosunda çalıştırılmaya başlanılacak olan sözleşmeli personele, 2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 36= Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine göre, 2018 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 301.155,39.-TL’ye kadar nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 37= Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 01 numaralı imar parseline hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 38= Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Şubat 2019 tarihinden itibaren 3. dereceli Avukat kadrosunda çalıştırılmaya başlanılacak olan sözleşmeli personele, Şubat 2019 tarihinden itibaren ödenecek ücret tutarı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, 3.260,00.-TL(ÜçbinikiyüzaltmışTL) olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.