444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Gündemi
01.11.2018 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/11/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                     Belediye Başkanı                    

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

  1. Açılış ve yoklama.

 

  1. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/10/2018 tarih ve 10984 sayılı yazısı.

 

  1. İlçemiz Zümrüt Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2023 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

  1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2024 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2018 tarih ve 2022 sayılı yazısı.

 

  1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2018 tarih ve 2025 sayılı yazısı.