444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim ayı Meclis Gündemi
04.10.2018 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/10/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

Muhittin BÖCEK

         Belediye Başkanı         

 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1791 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

4)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1792 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)        İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 07 parselde bulunan Belediyemize ait 3.516/5000 hissenin tamamının okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1794 sayılı yazısı

 

6)        Belediyemizin 2019 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarih ve 10068 sayılı yazısı.

 

7)        Belediyemizin 2019 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarih ve 10067 sayılı yazısı.

 

8)        İlçemiz Hurma Mahallesi Küçükdağ Mevkii 20418 ada 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1790 sayılı yazısı.

 

9)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/10/2018 tarih ve 1793 sayılı yazısı.