444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül ayı Meclis Gündemi
06.09.2018 14:00
Konyaaltı Belediyesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/09/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

  

Muhittin BÖCEK

Belediye Başkanı

 

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   İlçemiz Hurma Mahallesi 7471 ada 06 ve 07 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/08/2018 tarih ve 1628 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   Hurma Mahallesi 5.000 m² yüzölçümlü 7471 ada 7 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemiz adına kayıtlı 3.156 m² hissenin okul yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/08/2018 tarih ve 1630 sayılı yazısı.

 

5)   Kışla Mahallesi 1282 ada 12 parsel 4 nolu bağımsız bölüme karşılık mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 1386 ada 25 parsel 13 nolu bağımsız bölümün 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması ve devir işlemlerinde Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 1674 sayılı yazısı.

 

6)   İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/08/2018 tarih ve 1636 sayılı yazısı.

 

7)   Belediye Meclisimizin 04/12/2017 tarih ve 121 nolu Meclis Kararı ile “Ali Çoban Parkı” ismi verilen Hurma Mahallesi 8870 adada bulunan parkın isminin “Bayraktar Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 325 sayılı yazısı.

 

8)   Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih ve 1675 sayılı yazısı.