444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
05.07.2018
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

 

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/07/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                                Av. Cansel TUNCER

                                                                                                                 Belediye Başkanı V.      

 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve 47 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe Komisyonu kararı.

 

4)         5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce oluşturulan ihtisaskomisyonlarına meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/06/2018 gün ve 362 sayılı yazısı.

 

5)         Belediyemiz Meclisince 2018 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/06/2018 gün ve 361 sayılı yazısı.

 

6)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/07/2018 tarih ve 1269 sayılı yazısı.