444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
03.04.2018
Konyaaltı Belediyesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/04/2018 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2018 gün ve 3047 sayılı yazısı.

 

4)        Belediyemizin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2018 gün ve 3048 sayılı yazısı.

 

5)        5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 162 sayılı yazısı.

 

6)        5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar, meclis üyelerimiz arasından, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 163 sayılı yazısı.

 

7)        İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 553 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

                                                                                                                                                                                                

8)         İlçemiz Hurma Mahallesi 12131 ada 06 ve 07 numaralı parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 552 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)         4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/03/2018 tarih ve 362 sayılı yazısı.

 

10)       İlçemiz Geyikbayırı, Doyran, Çağlarca, Hisarçandır, Çitdibi, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallelerinde bulunan mevzii imar planlarına ait plan notu revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/03/2018 tarih ve 554 sayılı yazısı.

 

11)       İlçemiz Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/03/2018 tarih ve 555 sayılı yazısı.

 

12)       Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yapılmakta olan projeler ve inşaatlarda oluşan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan imar planı notu revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 576 sayılı yazısı.