444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
01.02.2018
Konyaaltı Belediyesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/02/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                   

 

                                                                             Muhittin BÖCEK

                                                                            Belediye Başkanı 

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   Mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 155 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)   Mülkiyeti Belediyemize ait Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulamaimar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 154 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 153 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)   Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na 99651 Ticaret Sicil No, 100966 Oda Sicil No ve 0577082477900001 MERSİS no ile kayıtlı bulunan, beheri 500,00.-(Beşyüz)TL değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50.000,00.-(Ellibin)TL değerindeki Konyaaltı Tem.İnş.Org.Tic. San.A.Ş.’yi hiçbir bedel ve karşılık gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen Ahmet Hakan DENİZ’in talebinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve 1136 sayılı yazısı.

 

7)   Antalya'nın kongre ve toplantı turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla, Antalya Tanıtma Vakfı (ATAV) tarafından kurulan Antalya Kongre Bürosu’na, Belediyemizin üye olmasının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve 46 sayılı yazısı.

 

8)   İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının imar planlarında revizyonunun yapılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih ve 156 sayılı yazısı.

 

9)   İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/01/2018 tarih ve 157 sayılı yazısı.