444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
04.01.2018
Konyaaltı Belediyesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2018 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/01/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

                                  

Muhittin BÖCEK

Belediye Başkanı

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2017 tarih ve 565 sayılı yazısı.

 

4)         İlçemiz; Çağlarca Mahallesi, Feslikan Yaylasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı 21287 ada 01 parsel ile Konut alanı olarak planlı 21304 ada 04, 05 ve 06 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2994 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)         İlçemiz; Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait 2785 parselin Rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2995 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)         İlçemiz; Sarısu, Liman ve Hurma Mahallelerinde bulunan, Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2996 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

7)         Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2018 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2017 tarih ve 1817 sayılı yazısı.

 

8)         Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 1820 sayılı yazısı.

 

9)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılan, 2018 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 1821 sayılı yazısı.

 

10)       Tasarrufu Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi”nde bulunan salonların günlük kira bedellerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/12/2017 tarih ve 467 sayılı yazısı.

 

11)       Mülkiyeti Belediyemize ait Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulamaimar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2997 sayılı yazısı.

 

12)       Mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2998 sayılı yazısı.

 

13)       İlçemiz Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 2999 sayılı yazısı.