444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Meclisi Toplantı Gündemi
04.12.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/12/2017 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                  

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                    Belediye Başkanı

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15/11/2017 tarih ve 186 sayılı yazısı.

 

4)        Belediyemiz sınırları içerisinde yapımı tamamlanan parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması açısından isim verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01/12/2017 tarih ve 456 sayılı yazısı.

 

5)        İlçemiz; Çağlarca Mahallesi, Feslikan Yaylasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı 21287 ada 01 parsel ile Konut alanı olarak planlı 21304 ada 04, 05 ve 06 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2804 sayılı yazısı.

 

6)        İlçemiz; Gürsu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Asat Genel Müdürlüğü'ne ait 2785 parselin Rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2805 sayılı yazısı.

 

7)        İlçemiz; Sarısu, Liman ve Hurma Mahallelerinde bulunan, Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 2806 sayılı yazısı.