444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi
07.09.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/09/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                    Belediye Başkanı        

 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Belediyemizin üyesi olduğu, “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği” tüzüğünün kabulü ile Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16/08/2017 tarih ve 359 sayılı yazısı.

 

4)         Siteler Mahallesi 20308 ada 01 parselde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile Uncalı polis lojmanları arasında kalan yaya yolu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2159 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2160 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarih ve 2162 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.