444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi
06.07.2017
Konyaaltı Belediyesi


KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/07/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                    Belediye Başkanı      

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce oluşturulan ihtisaskomisyonlarına meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2017 gün ve 258 sayılı yazısı.

 

4)         Belediyemiz Meclisince 2017 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2017 gün ve 257 sayılı yazısı.

 

5)         Liman Mahallesi 8904 ada 13 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/06/2017 tarih ve 1694 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/06/2017 tarih ve 1695 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)         İlçemiz; Gökçam ve Kır Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih ve 1721 sayılı yazısı.

 

8)         Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 66 sayılı yazısı.

 

9)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2017 tarihinden itibaren Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılacak olup, söz konusu sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07/06/2017 tarih ve 781 sayılı yazısı.

 

 10)      Siteler Mahallesi 20308 ada 01 parselde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile Uncalı polis lojmanları arasında kalan yaya yolu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/06/2017 tarih ve 1698 sayılı yazısı.

 

11)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/07/2017 tarih ve 1733 sayılı yazısı.

 

12)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/07/2017 tarih ve 1734 sayılı yazısı.