444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi
01.06.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/06/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Sayıştay Başkanlığının, Belediyemizde yapmış olduğu 2016 yılı denetimine ilişkin düzenlenen denetim raporu hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesine yönelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/05/2017 tarih ve 854 sayılı yazısı.

 

4)         5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hazırlanan 2017 yılı ek bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 853 sayılı yazısı.

 

5)         5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 29/05/2017 tarih ve 46 sayılı yazısı.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1397 sayılı yazısı.

 

7)         Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1398 sayılı yazısı.

 

8)         Belediyemiz sınırları dâhilinde belirlenmiş alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1399 sayılı yazısı.

 

9)         Hurma Mahallesi 8904 ada 13 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarih ve 1400 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2017 tarih ve 1396 sayılı yazısı.