444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi
06.04.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/04/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı 

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2017 gün ve 474 sayılı yazısı.

 

4)   Belediyemizin 2016 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2017 gün ve 520 sayılı yazısı.

 

5)   5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/03/2017 tarih ve 32 sayılı yazısı.

 

6)   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/03/2017 tarih ve 31 sayılı yazısı.

 

7)   Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/03/2017 tarih ve 671 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

8)   Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu imar parseli için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/03/2017 tarih ve 713 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)   Uncalı Mahallesi 20263 ada 01 nolu parsel (pazar alanı) ve çevresine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/03/2017 tarih ve 712 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

10)       Arapsuyu Mahallesi 8958 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/03/2017 tarih ve 727 sayılı yazısı.

 

11)       Arapsuyu Mahallesi 3780 ada 10 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/04/2017 tarih ve 752 sayılı yazısı.