444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.03.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/03/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı 

           

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı kategorisinde 3. olarak başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçisi Turan BALABAN’a başarısı sebebiyle, Belediyemizce ödül verilmesinin görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 22 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

4)      İşletme Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, İşletme Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 14 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

5)      Sarısu Mahallesinde yer alan TEİAŞ indirici merkezine ulaşım sağlayan mevcut yola ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 437 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)      Hurma Mahallesi 20093 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 439 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)    Arapsuyu 629 parselin imar gittileri olan Arapsuyu 20078 ada 02, 20075 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin diğer hissedarlara 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (h) ve (g) fıkralarına istinaden sulh yoluyla 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 68 sayılı kararının, söz konusu parsellerin satışının yapılamaması nedeniyle iptalini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/02/2017 tarih ve 446 sayılı yazısı.

 

8)      Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu imar parseli için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 438 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)      Uncalı Mahallesi 20263 ada 01 nolu parsel (pazar alanı) ve çevresine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2017 tarih ve 440 sayılı yazısı.

 

10)       Doyran Mahallesi 20515 ada 72 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/02/2017 tarih ve 448 sayılı yazısı.

 

11)       Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2015/1087, K:2017/59 sayılı kararı ile iptal edilen Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkii için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/02/2017 tarih ve 452 sayılı yazısı.