444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
02.02.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/02/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                Muhittin BÖCEK

                                                                                   Belediye Başkanı 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 161 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

4)         Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 162 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)         Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 163 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/01/2017 tarih ve 164 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)         Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında Konyaaltı Belediyesi Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Alışveriş Merkezi olarak planlı, 4419 m² yüzölçümlü Siteler Mahallesi 20236 ada 01 parselin Belediyemizce hazırlanan mimari avan proje ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih ve 179 sayılı yazısı.

 

8)     Mülkiyeti Belediyemize ait 2276 m² yüzölçümlü uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı, Hurma Mahallesi 9976 ada 8 parseldeki mevcut yapının Belediyemizce yıkılması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak Proje ve Etüt Müdürlüğünce hazırlanan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih ve 180 sayılı yazısı.

 

9)     Tasarrufu Belediyemize ait uygulama imar planında park alanı olarak planlı, Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Caddesi arasındaki 25903 m² yüzölçümlü EXPO 2016 Parkı içerisindeki her biri 188 m² kullanım alanı bulunan 2 adet büfenin kira bedeli karşılığında 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih ve 181 sayılı yazısı.

 

10)       Tasarrufu Belediyemize ait Toros Mahallesi 4165 adanın güneyindeki Atatürk Bulvarı üzerindeki park alanı içerisindeki mevcut büfenin revizyonunun yapılarak, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak Proje ve Etüt Müdürlüğünce hazırlanan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih ve 190 sayılı yazısı.

 

11)       Belediyemizce 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanan “Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı İşi” finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 25.000.000,00.-(yirmibeşmilyonTürkLirası)TL’ye kadar, Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/01/2017 tarih ve 179 sayılı yazısı.

 

12)       654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı kategorisinde 3. olarak başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçisi Turan BALABAN’a başarısı sebebiyle, Belediyemizce ödül verilmesinin görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğü’nün 30/01/2017 tarih ve 11 sayılı yazısı.

 

13)       İşletme Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, İşletme Müdürlüğü’nün 30/01/2017 tarih ve 07 sayılı yazısı.

 

14)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih ve 189 sayılı yazısı.