444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.01.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/01/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                   Muhittin BÖCEK

                                                                                       Belediye Başkanı             

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 123 sayılı yazısı.

 

4)     Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/12/2016 tarih ve 2539 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)     İmar planında park alanı olarak planlı, İlçemiz Hurma Mahallesi 1014 m² yüzölçümlü 4216 ada 08 parselin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrası gereğince Belediyemiz adına şartlı hibe alınması ve hibe işlemlerine Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 2578 sayılı yazısı.

 

6)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2016 yılında çalıştırılan, 2017 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere 2017 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/12/2016 tarih ve 1645 sayılı yazısı.

 

7)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2017 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/12/2016 tarih ve 1646 sayılı yazısı.

 

8)      Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 9 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/12/2016 tarih ve 1647 sayılı yazısı.

 

9)      Ata sporumuz olan yağlı güreşleri düzenleyen belediyeleri bir araya getirmek amacıyla kurulması planlan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği”ne üye olmak üzere davet edilen Belediyemizin, üye olmasının görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 527 sayılı yazısı.

 

10)       Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2016 tarih ve 3564 sayılı yazısı.

 

11)       Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2016 tarih ve 3565 sayılı yazısı.

 

12)       Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2016 tarih ve 3566 sayılı yazısı.

 

13)       Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/12/2016 tarih ve 3567 sayılı yazısı.