444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi
01.12.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/12/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

                                  

 

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 62 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

4)        Etüd Proje Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 3395 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

5)        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik revizyon taslağının görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 2393 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

6)        Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 146 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

7)        Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25/10/2016 tarih ve 147 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

8)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 2392 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)        Bahtılı Mahallesi, 20444 ada 05 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 3397 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

10)    Gürsu Mahallesi; 20176 ada 01 ve 03 nolu parseller, 20181 ada 01 parsel, 20169 ada 01 parsel ile Uncalı Mahallesi; 20165 ada 01 parsel, 20155 ada 01 parsel ve 20235 ada 01 parseli kapsayan alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25/11/2016 tarih ve 3396 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.