444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.11.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

                                  

  Muhittin BÖCEK

 Belediye Başkanı 

1)        Açılış ve yoklama.

 2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 3)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 2229 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 4)        Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 52 sayılı yazısı.

 5)       Etüd Proje Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 3280 sayılı yazısı.

 6)        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik revizyon taslağının görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 2231 sayılı yazısı.

 7)        Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 139 sayılı yazısı.

 8)        Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 140 sayılı yazısı.

 9)        27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 31/10/2016 tarih ve 158 sayılı yazısı.

 10)    Bahtılı Mahallesi, 20444 ada 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 3279 sayılı yazısı.

 11)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 2228 sayılı yazısı.

 12)    Gürsu Mahallesi, 20176 ada 1 ve 3 nolu parseller, 20181 ada 1 parsel, 20169 ada 1 parsel ile Uncalı Mahallesi; 20165 ada 1 parsel, 20155 ada 1 parsel ve 20235 ada 1 parseli kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/10/2016 tarih ve 3278 sayılı yazısı.