444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2.Oturum Gündemi
13.10.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 13/10/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı             

 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemizin 2017 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve 1207 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

3)        Belediyemizin 2017 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve 1206 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

4)        Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/366 sayılı dosyası ile açılan Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 11/10/2016 tarihli ve 1359 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. 

 

5)        Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/400 sayılı dosyası ile açılan Rücuen Alacak Davasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasına göre görüşülmesini isteyen, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 11/10/2016 tarihli ve 1358 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.