444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Gündemi
01.09.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/09/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                           Edip Kemal BAHADIR

                                                                                                               Belediye Başkan V.         

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclis Üyesi Önder ÖNEN’in istifasıyla boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyeleri arasından bir üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/08/2016 gün ve 74 sayılı yazısı.

 

4)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/08/2016 tarih ve 1916 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/08/2016 tarih ve 1917 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)        Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 04 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3026 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)        Arapsuyu Mahallesi 8957 ada 04 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3027 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

8)        Arapsuyu Mahallesi 3787 ada 14 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3019 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)        Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3024 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

10)    Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3025 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

11)    Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 26 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3018 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

12)    Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 05 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3029 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

13)    Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3023 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

14)    Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391 ve 6392 nolu imar adaları için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3022 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

15)    Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3021 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

16)    Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3020 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

17)    Norm Kadro İhdası ve Kadro Değişikliklerine ilişkin I, II, III ve V sayılı cetvellerin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/08/2016 gün ve 1080 sayılı yazısı.

 

18)    Konyaaltı Belediyesi’nin; Konyaaltı İlçe sınırları ile Antalya ve Türkiye’nin diğer illerinde uygulayacağı, belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü kişi ve grupların katılım ve çalışmaya yönelik görev ve sorumluluklarının belirlenmesi için hazırlanan “Gönüllü Katılım Yönetmeliği”nin görüşülmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 256 sayılı yazısı.

 

19)    İlçemiz Uncalı ve Gürsu Mahallerinde faaliyet gösteren “Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi”nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında verilecek hizmet karşılığı alınacak ücretin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Kreş Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 56 sayılı yazısı.

 

20)    Siteler Mahallesi 1357. Sokak ile 1346. Sokağın bir bölümünün birleşiminden oluşan sokak isminin değiştirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 2575 sayılı yazısı.

 

21)    Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 3028 sayılı yazısı.