444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi
01.07.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/07/2016 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı      

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce oluşturulan ihtisaskomisyonlarına  meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28/06/2016 gün ve 69 sayılı yazısı.

 

4)        Belediyemiz Meclisince 2016 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17/06/2016 gün ve 63 sayılı yazısı.

 

5)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/06/2016 tarih ve 1531 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)        Öğretmenevleri Mahallesi 4289 ada 06 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2713 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)        Uluç Mahallesi 6480 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2714 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

8)        Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2715 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)        Sarısu Mahallesi 9976 ada 08 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2716 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

10)    Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında Konyaaltı Belediyesi Hizmet Alanı olarak planlanan 3917 m² yüzölçümlü Mollayusuf 20025 ada 2 parselin Belediyemizce hazırlanan mimari avan proje ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/06/2016 tarih ve 1533 sayılı yazısı.

 

11)    Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 13/06/2016 tarih ve 46 sayılı yazısı.

 

12)    Arapsuyu Mahallesi 8957 ada 04 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2717 sayılı yazısı.

 

13)    Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 05 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2718 sayılı yazısı.

 

14)    Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 04 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2719 sayılı yazısı.

 

15)    Arapsuyu Mahallesi 3787 ada 14 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2720 sayılı yazısı.

 

16)    Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 26 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2721 sayılı yazısı.

 

17)    Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2722 sayılı yazısı.

 

18)    Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391 ve 6392 nolu imar adaları için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2723 sayılı yazısı.

 

19)    Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2724 sayılı yazısı.

 

20)    Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2725 sayılı yazısı.

 

21)    Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2726 sayılı yazısı.

 

22)    Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih ve 2727 sayılı yazısı.

 

23)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/06/2016 tarih ve 1532 sayılı yazısı.