444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.06.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/06/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı             

 

 

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/05/2016 tarih ve 1328 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

4)        Akkuyu Mahallesi 7629 ada 04, 05 ve 06 nolu imar parselleri için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2562 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)        Arapsuyu Mahallesi 6431 ada 07 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2561 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)        Liman Mahallesi 8904 ada 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2563 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)        Arapsuyu Mahallesi 23.802 m² yüzölçümlü 4108 ada 2 nolu imar parselinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 245/11901 m²’lik hissenin öğrenci yurdu yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis ve protokol imzalama işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/05/2016 tarih ve 1331 sayılı yazısı.

 

8)        Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan I sayılı Memur Kadro İhdas Cetveliningörüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/05/2016 tarih ve 647 sayılı yazısı

 

9)        Sarısu Mahallesi 9976 ada 08 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2564 sayılı yazısı.

 

10)    Uluç Mahallesi 6480 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2565 sayılı yazısı.

 

11)    Öğretmenevleri Mahallesi 4289 ada 06 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2566 sayılı yazısı.

 

12)    Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih ve 2567 sayılı yazısı.

 

13)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/05/2016 tarih ve 1329 sayılı yazısı.