444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi
03.03.2016
Konyaaltı Belediyesi

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/03/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı

1)         Açılış ve yoklama.

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/02/2016 tarih ve 517 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

4)         Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 23.802 m² yüzölçümlü 4108 ada 2 nolu parselin, öğrenci yurdu yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/02/2016 tarih ve 515 sayılı yazısı.

5)         Tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Boğaçayı Caddesi kesişimindeki park alanı (Dostluk Parkı) içerisindeki büfenin 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/02/2016 tarih ve 519 sayılı yazısı.

6)         “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında yapılacak olan “Anadolu Mitolojisi” konulu resim ve seramik yarışması ile “Hayata Tutunmak” konulu öykü yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödül miktarının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 19/02/2016 tarih ve 61 sayılı yazısı.

7)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/02/2016 tarih ve 516 sayılı yazısı.