444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi
04.12.2015
Konyaaltı Belediyesi


T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2015 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/12/2015 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı

 

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2015 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/11/2015 tarih ve 2117 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

4)         Toros Mahallesi 4029 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1518 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

5)         20189 ile 3750 adalar ve çevresi için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1519 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Muhasara Bölgesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1520 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

7)         Karaman Çayı ile Çandır Çayı arasında Karaağaç mevkii için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 1521 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

8)         Belediyemizde münhal bulunan kadroların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih ve 1448 sayılı yazısı.

 

9)         İlçemizde evsel katı atık tarifesinin belirlenmesine yönelik, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24/11/2015 tarih ve 162 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih ve 2131 sayılı yazısı.