444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Meclis Toplantı Gündemi
06.04.2009
Konyaaltı Belediyesi

06.04.2009 Nisan Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2009 tarih ve 118 sayılı yazısı.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce encümen üyeliği seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2009 tarih ve 119 sayılı yazısı.
 
4)      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizce imar ve bütçe komisyonlarına üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2009 tarih ve 120 sayılı yazısı.
 
5)      Akdeniz Belediyeler Birliğine iki asil, bir yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2009 tarih ve 122 sayılı yazısı.
 
6)      Antalya Boğaçayı, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne 11 asil, 6 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2009 tarih ve 121 sayılı yazısı.
 
7)      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Belediyemizin 2008 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.04.2009 gün ve 123 sayılı yazısı.
 
8)      Belediyemizin 2008 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.03.2009 gün ve 430 sayılı yazısı.