444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Meclis Toplantı Gündemi
03.07.2009
Konyaaltı Belediyesi

03.07.2009 Temmuz Meclis Toplantı Gündemi

1-      Açılış ve yoklama.
 
2-      Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2009 yılında bir ay tatil kararı alınıp-alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.06.2009 gün ve 254 sayılı yazısı.
 
4-      4064 ada 01, 02 ve 03 nolu imar parselleri için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2009 tarih ve 868 sayılı yazısı.
 
5-      Belediyemizin 2010 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2009 gün ve 1046 sayılı yazısı.
 
6-      Belediyemizin 2010–2014 yıllarını kapsayan stratejik planının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2009 gün ve 1047 sayılı yazısı.
 
7-      2014 yılında İlimizde yapılması planlanan EXPO-2014’e ait yönergenin 11. maddesi uyarınca, Belediyemizce 2009 yılı gelir bütçesi üzerinden katkı payı ödenmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.06.2009 gün ve 1040 sayılı yazısı.
 
8-      Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.06.2009 gün ve 158 sayılı yazısı.