444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Meclis Toplantı Gündemi
07.09.2009
Konyaaltı Belediyesi

07.09.2009 Eylül Meclis Toplantı Gündemi

1-      Açılış ve yoklama.
 
2-      Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3-      Antalya Boğaçayı, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisinde görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından gizli oyla 5 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.08.2009 tarih ve 312 sayılı yazısı.
 
4-      02.07.1941 tarih ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca murakabe heyetinde görev yapacak üyelerin seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2009 tarih ve 322 sayılı yazısı.
 
5-      Müdürlüklerimizin görev sorumluluklarını belirten teşkilat ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2009 tarih ve 321 sayılı yazısı.
 
6-      19J-Ic ve IVb imar paftalarında bulunan 3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar İşleri Müdürlüğü’nün 01.09.2009 tarih ve 2576 sayılı yazısı.
 
7-      18H-IIb, 18İ-Ia ve 18İ-Ib nolu imar paftaları için hazırlanan, imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar İşleri Müdürlüğü’nün 01.09.2009 tarih ve 2574 sayılı yazısı.
 
8-      Aşağıkaraman Köyü 386 nolu parsel için hazırlanan, imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar İşleri Müdürlüğü’nün 01.09.2009 tarih ve 2575 sayılı yazısı.