444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Meclis Toplantı Gündemi
05.06.2009
Konyaaltı Belediyesi

05.06.2009 Haziran Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre gizli oyla ve dört yıl süreyle, çiftçi mallarını koruma meclisinde görev yapmak üzere 5 asil, 5 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.06.2009 tarih ve 211 sayılı yazısı.
 
4)      Belediyemizin; Boğaçayı Sağ Sahil Sulama Birliği’ne üye olunup-olunamayacağının görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2009 tarih ve 226 sayılı yazısı.
 
5)      948 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve 735 sayılı yazısı.
 
6)      6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve 736 sayılı yazısı.
 
7)      19İ-IIIa-d nolu imar plan paftasında bulunan 3952 ada 17 parselde hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2009 tarih ve 737 sayılı yazısı.
 
8)       3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve 738 sayılı yazısı.
 
9)       4064 ada 01, 02 ve 03 nolu imar parselleri için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2009 tarih ve 739 sayılı yazısı.

10)  Mülkiyeti Belediyemize ait günübirlik tesis alanı içerisinde bulunan 1861 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 12586 ada 09 parsel içerisindeki 2 katlı binanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasındaki hükümlere uygun olarak encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2009 tarih ve 734 sayılı yazısı.
 
11)  31 Mayıs 2009 tarih, 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, Belediyemiz C8 gurubunda yer alması nedeniyle yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.06.2009 tarih ve 141 sayılı yazısı.
 
12)  Saklıkent doğa sporları ile Feslikan etkinliklerinin Belediyemizce yapılmasının görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2009 tarih ve 224 sayılı yazısı.