444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Meclisi Toplantı Gündemi
05.03.2010
Konyaaltı Belediyesi

05.03.2010 Mart Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      18İ-IVb imar planı paftasında bulunan 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2010 tarih ve 929 sayılı yazısı.

4)      8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2010 tarih ve 931 sayılı yazısı.

5)      5338 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2010 tarih ve 933 sayılı yazısı.

6)      5673 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2010 tarih ve 934 sayılı yazısı.

7)      Belediyemizce oluşturulması planlanan Gıda Bankası’nın iş ve işleyişini düzenleyen “Konyaaltı Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği”nin görüşülmesine yönelik, Zabıta Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve 139 sayılı yazısı.