444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi
04.02.2016
Konyaaltı Belediyesi


T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü


5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04/02/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

Muhittin BÖCEK
Belediye Başkanı

1)         Açılış ve yoklama.

 

2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)         Meclis Üyesi Önder ÖNEN’in istifasıyla boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliği için 2016 yılı Haziran ayına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere, meclis üyelerimiz arasından seçim yapılması hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/01/2016 tarih ve 08 sayılı yazısı.

 

4)         Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren Konyaaltı Belediyespor Kulübü güreşçileri; İsmail BALABAN, Hasan Can GÜZELLER, Tufan GÜZEL, Burak KOCA, Turan BALABAN ile Antrenör Hasan AYDIN’ın başarıları sebebiyle, Belediyemizce ödül verilmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26/01/2016 tarih ve 06 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

5)         Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/01/2016 tarih ve 195 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)         Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2016 tarih ve 115 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

7)         Arapsuyu Mahallesi 4161 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/02/2016 tarih ve 122 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

8)         Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2016 tarih ve 116 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)         Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı 15.230 m² yüzölçümlü Hurma 20093 ada 01 nolu parsel taşınmazın (devlet hastanesi yapılmak üzere) sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi, tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih ve 291 sayılı yazısı.

 

10)       Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre hazırlanan “Spor İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” taslağının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğü’nün 25/01/2016 tarih ve 07 sayılı yazısı.

 

11)       Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2016 tarih ve 114 sayılı yazısı.

 

12)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih ve 290 sayılı yazısı.