444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi
07.05.2010
Konyaaltı Belediyesi

07.05.2010 Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      Belediyemizin 2009 yılı yılı bütçe ve taşınır kesin hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.04.2010 gün ve 1233 sayılı yazısı.

4)      Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığının güney sınırında hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.05.2010 tarih ve 1880 sayılı yazısı.

5)      İdare Mahkemesi kararı gereğince, Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkiinde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.05.2010 tarih ve 1885 sayılı yazısı.

6)      8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.05.2010 tarih ve 1881 sayılı yazısı.

7)      Norm kadro değişikliklerine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.05.2010 tarih ve 154 sayılı yazısı.