444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Meclisi Toplantı Gündemi
02.06.2010
Konyaaltı Belediyesi

02.06.2010 Haziran Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      18H-IIIb imar planı paftasında bulunan 8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 2264 sayılı yazısı.

4)      İdare Mahkemesi kararı gereğince, Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkiinde hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 2265 sayılı yazısı.

5)      4276 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 2266 sayılı yazısı.

6)      Doyran Mahallesi, Gökçam Mahallesi ve Geyikbayırı Köyü Moryer mevkiini kapsayan sınır çalışmasının görüşülmesine yönelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 2267 sayılı yazısı.

7)      5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2010 yılında bir ay tatil kararı alınıp-alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.05.2010 gün ve 180 sayılı yazısı.

8)      Çiftçi malları koruma meclisi üyelerinin istifalarının görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.05.2010 gün ve 181 sayılı yazısı.