444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi
02.07.2010
Konyaaltı Belediyesi

02.07.2010 Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      19İ-IIb imar planı paftasında bulunan 4276 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2750 sayılı yazısı.

4)      8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2751 sayılı yazısı.

5)      8754 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2752 sayılı yazısı.

6)      İmar uygulaması yapılmamış yerlerde bulunan işyerlerine “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” verilip-verilemeyeceğine yönelik, Zabıta Müdürlüğü’nün 28.06.2010 gün ve 374 sayılı yazısı.

7)      Norm kadro değişikliğine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2010 tarih ve 212 sayılı yazısı.

8)      4081 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Çiftçi Malları Koruma Meclisine üye seçimi yapılmasının görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.06.2010 gün ve 212 sayılı yazısı.