444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Meclisi Toplantı Gündemi
01.10.2010
Konyaaltı Belediyesi

01.10.2010 Ekim Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      Belediyemizin 2011 yılına ait performans programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 2543 sayılı yazısı.

4)      Belediyemizin 2011 yılı bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 2542 sayılı yazısı.

5)      9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 3999 sayılı yazısı.

6)      Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 4000 sayılı yazısı.

7)      31 Mayıs 2009 tarih, 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, Belediyemiz C11 gurubunda yer alması nedeniyle yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.09.2010 tarih ve 317 sayılı yazısı.