444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşimi)
13.01.2010
Konyaaltı Belediyesi

13.01.2010 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşimi)

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13.01.2010 tarih ve 26 sayılı yazısı.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 04.01.2010 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13.01.2010 tarih ve 27 sayılı yazısı.
 
4)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13.01.2010 tarih ve 28 sayılı yazısı.
 
5)      Belediyemizde bulunan dolu kadrolardaki kadro tıkanıklığının giderilmesi amacıyla düzenlenen üç sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13.01.2010 tarih ve 29 sayılı yazısı.
 
6)      2010 yılı yatırım programında bulunan çok amaçlı salon binası ile kültür ve sosyal hizmet binası yapımı giderlerinde kullanılmak amacı ile finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 13.01.2010 tarih ve 57 sayılı yazısı.
 
7)      Belediyemize ait günübirlik tesis alanı olarak planlı Arapsuyu 12586 ada 9 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın yıkılarak uygun görülen projeye göre yeniden inşa edilmesi; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 19 yıla kadar kiraya verilebilmesi ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi yapılabilmesine yönelik Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 12.01.2010 tarih ve 05 sayılı yazısı.