444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
05.02.2010
Konyaaltı Belediyesi

05.02.2010 Şubat Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      18İ-IVb imar planı paftasında bulunan 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2010 tarih ve 461 sayılı yazısı.
 
4)      8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2010 tarih ve 460 sayılı yazısı.
 
5)      İmar planında “resmi kurum alanı” olarak planlanan mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 681 m² yüzölçümlü 8291 ada 02 parselin Polis Merkez Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 02.02.2010 tarih ve 40 sayılı yazısı.
 
6)      2010 yılı içerisinde Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hissesini parseldeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak suretiyle satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 02.02.2010 tarih ve 41 sayılı yazısı.
 

7)      Belediyemizce oluşturulması planlanan Gıda Bankası’nın iş ve işleyişini düzenleyen “Konyaaltı Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine yönelik, Zabıta Müdürlüğünün 02.02.2010 tarih ve 85 sayılı yazısı.