444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Meclisi Toplantı Gündemi
02.04.2010
Konyaaltı Belediyesi

02.04.2010 Nisan Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      Bahtılı Köyü 1169 parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 1336 sayılı yazısı.

4)      5338 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 1335 sayılı yazısı.

5)      Pazaryeri olarak planlı 5673 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 1334 sayılı yazısı.

6)      Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığının güney sınırında hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 1333 sayılı yazısı.

7)      2014 yılında İlimizde yapılması planlanan EXPO-2014’e ait yönergenin 11. maddesi uyarınca, Belediyemizce 2010 yılı gelir bütçesi üzerinden katkı payı ödenmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2010 gün ve 876 sayılı yazısı.

8)      Belediyemizin 2009 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.03.2010 gün ve 835 sayılı yazısı.

9)      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2009 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.03.2010 gün ve 836 sayılı yazısı.

10)  5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla encümen üyeliği seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2010 tarih ve 112 sayılı yazısı.

11)  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere imar ve bütçe komisyonlarına üye seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 117 sayılı yazısı.