444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Meclisi Toplantı Gündemi
03.09.2010
Konyaaltı Belediyesi

03.09.2010 Eylül Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3654 sayılı yazısı.

4)      8754 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3655 sayılı yazısı.

5)      Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3656 sayılı yazısı.

6)      Bahtılı Köyü 144 parselde Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yapılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3657 sayılı yazısı.

7)      4289 ada 07 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3658 sayılı yazısı.

8)      Akdeniz Akaryakıt Depolama A.Ş.’ye ait akaryakıt boru hattı güzergâhına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3659 sayılı yazısı.

9)      9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3660 sayılı yazısı.

10)   3962 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2010 tarih ve 3661 sayılı yazısı.

11)   Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev sorumluluklarını belirten teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 27.08.2010 tarih ve 576 sayılı yazısı.

12)   Belediyemize ait sokaklardan yedek akaryakıt boru hattı geçirilmesi durumunda; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisi yapılması için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 27.08.2010 tarih ve 575 sayılı yazısı.

13)   Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tasarruf yetkisi Belediyemiz adına devir edilen Andızlı Tepe 70 ve 71 nolu bölmeler için hazırlanan Orman Bölge Müdürlüğünce onaylı vaziyet planındaki gözleme üniteleri ile pazaryerlerinin Doyran bölgemizde ikamet eden üreticilere tahsisi için; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 31.08.2010 tarih ve 577 sayılı yazısı.

14)   Mülkiyeti Belediyemize ait olan kapalı pazaryerlerindeki tezgâh yerlerinin pazarcı esnafına tahsis edilebilmesi için; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nün 26.08.2010 tarih ve 610 sayılı yazısı.

15)  Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu temin etmek, yaşamlarını rahat ve gürültüsüz bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla, mahallelerimizin sokak aralarında veya sitelerde; düğün, nişan, kına gibi törenlerin gürültülü ve yüksek sesli yapılmaması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre karar alınmasına ilişkin, Zabıta Müdürlüğü’nün 31.08.2010 tarih ve 621 sayılı yazısı.

16)  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet, 4 adet çift kabinli pikap ve 4 adet tek kabinli pikap alınması için 2010 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2010 gün ve 446 sayılı yazısı.

17)  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 06.09.2010 tarihinden itibaren 9. dereceli tekniker kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.08.2010 tarih ve 280 sayılı yazısı.