444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşimi)
06.09.2010
Konyaaltı Belediyesi

06.09.2010 Eylül Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşimi)

1)      Açılış ve yoklama.

2)      8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3745 sayılı yazısı.

3)      Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3747 sayılı yazısı.

4)      Bahtılı Köyü 144 parselde Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yapılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3744 sayılı yazısı.


5)      4289 ada 07 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3751 sayılı yazısı.

6)      Akdeniz Akaryakıt Depolama A.Ş.’ye ait akaryakıt boru hattı güzergâhına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3740 sayılı yazısı.

7)      9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3749 sayılı yazısı.

8)       3962 ada 14 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 3741 sayılı yazısı.

9)       Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev sorumluluklarını belirten teşkilat ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 06.09.2010 tarih ve 601 sayılı yazısı.

10)   Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet, 4 adet çift kabinli pikap ve 4 adet tek kabinli pikap alınması için 2010 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 06.09.2010 gün ve 467 sayılı yazısı.

11)  Çiftçi Malları Koruma Meclisine, Belediyemizce Doyran Ek Hizmet binamızdan 1 odayla, 1 adet motosikletin tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.09.2010 tarih ve 295 sayılı yazısı.

12)  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 06.09.2010 tarihinden itibaren 9. dereceli tekniker kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06.09.2010 tarih ve 289 sayılı yazısı.