444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşim)
12.01.2011
Konyaaltı Belediyesi
12.01.2011 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşim)

1)      Açılış ve yoklama.

2)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.01.2011 tarih ve 24 sayılı yazısı.

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 17.01.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.01.2011 tarih ve 25 sayılı yazısı.

4)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2011 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.01.2011 tarih ve 23 sayılı yazısı.

5)      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 12.01.2011 tarih ve 04 sayılı yazısı.

6)      Çakırlar 1727 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.01.2011 tarih ve 131 sayılı yazısı.

7)      20018 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.01.2011 tarih ve 132 sayılı yazısı.

8)      Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/446 Esas ve 2010/287 nolu kararı gereğince 4165 adada hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.01.2011 tarih ve 133 sayılı yazısı.