444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
04.02.2011
Konyaaltı Belediyesi

04.02.2011 Şubat Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 28.01.2011 tarih ve 21 sayılı yazısı.


4)      19I-IIIc imar planı paftasında bulunan 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2011 tarih ve 360 sayılı yazısı.


5)      18I-IVb imar planı paftasında bulunan Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2011 tarih ve 387 sayılı yazısı.


6)      5747 sayılı kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin mahallelerini kapsayan bölgesel ve bütüncül sınır çalışmasının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2011 tarih ve 388 sayılı yazısı.


7)      Belediyemize dahil edilen Beldibi ve Doyran Belediyelerinin 8 mahallesi ile 7 köye yeni sokak numaraları tahsis edilmesi; ayrıca, İlçemizdeki mükerrer cadde ve sokak isimleri ile numaraların da adres karışıklıklarına meydan vermemesi açısından, yeni isim veya numaraların verilmesi hususlarının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2011 tarih ve 389 sayılı yazısı.