444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi
07.01.2011
Konyaaltı Belediyesi

07.01.2011 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2010 tarih ve 406 sayılı yazısı.


4)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2010 tarih ve 450 sayılı yazısı.


5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 03.01.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2010 tarih ve 449 sayılı yazısı.


6)      Belediyemizde geçici olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin durumunun görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 446 sayılı yazısı.


7)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2011 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 445 sayılı yazısı.


8)      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 30.12.2010 tarih ve 24 sayılı yazısı.


9)      Doyran Mahallesi, Gökçam Mahallesi ve Geyikbayırı Köyü Moryer mevkiini kapsayan sınır çalışmasının görüşülmesine yönelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 06 sayılı yazısı.


10)  Çakırlar Mahallesi ve Suiçecek Mahallesi arasındaki sınır probleminin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 07 sayılı yazısı.


11)   6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 08 sayılı yazısı.


12)  Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 09 sayılı yazısı.


13)  Hurma 924, 925, 926, 927 ve 928 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 11 sayılı yazısı.


14)  Tasarrufu Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesi tescilsiz 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 14 sayılı yazısı.


15)  Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/446 Esas ve 2010/287 nolu kararı gereğince 4165 adada hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 10 sayılı yazısı.


16)  20018 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 12 sayılı yazısı.


17)  Çakırlar 1727 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2011 tarih ve 13 sayılı yazısı.