444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi
06.05.2011
Konyaaltı Belediyesi

06.05.2011 Mayıs Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2010 yılında bir ay tatil kararı alınıp-alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.05.2010 gün ve 180 sayılı yazısı.


4)      İlçemiz Akdeniz Üniversitesi Kampüsünün batı ve güney kısmını içeren 20İ-2d, 2c, 3b, 3c, 20J-4a, 4b, 4c, 4d, 3a ve 3d nolu imar planı paftalarında; Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2011 tarih ve 1812 sayılı yazısı.


5)      Gürsu Mahallesi 3307 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarih ve 1813 sayılı yazısı.


6)      Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerin bütüncül sınırlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan çalışmanın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarih ve 1816 sayılı yazısı


7)      Hurma Mahallesi 8830 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarih ve 1814 sayılı yazısı


8)       4165 ada ve çevresine yönelik yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 7 (yedi) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarih ve 1815 sayılı yazısı.