444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi
01.07.2011
Konyaaltı Belediyesi

01.07.2011 Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı ve engellilerimizin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanacak çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin,  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27/06/2011 gün ve 152 sayılı yazısı.


4)      Norm kadro değişikliklerine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2011 tarih ve 396 sayılı yazısı.


5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemiz Meclisince, 15/07/2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediyemiz Meclisince tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/06/2011 tarih ve 397 sayılı yazısı.


6)      Liman Mahallesi 9938 ada 02 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/06/2011 tarih ve 2740 sayılı yazısı.


7)      Belediyemiz sınırları içerisindeki köy ve mahallelerin bütüncül sınırlarının belirlenmesine yönelik sınır düzenlemesi çalışmasına yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/06/2011 tarih ve 2742 sayılı yazısı.


8)      Sarısu mevkii 17H-IIIa imar planı paftasında hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/06/2011 tarih ve 2741 sayılı yazısı.


9)      Antalya İli EXPO 2016 yönergesinin 11. maddesi gereğince her yıl gelir kesin hesabımızın üzerinden Antalya EXPO 2016 bütçesine %0,2 oranında katkı payı ödenmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/06/2011 tarih ve 1076 sayılı yazısı.