444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi
15.07.2011
Konyaaltı Belediyesi

15.07.2011 Temmuz Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Tasarrufu Belediyemize ait olan Hurma Mahallesi 258 ve 261 Sokakların kesişimindeki çocuk bahçesinin yapımı karşılığında, çocuk bahçesine “İzzet ÇETİN Parkı” isminin verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 13/07/2011 tarih ve 184 sayılı yazısı.


3)      Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinden, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesine 2.000.000,00.-(ikimilyon)TL ödenek aktarılmasının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12/07/2011 tarih ve 1252 sayılı yazısı.


4)      İlçemiz sınırlarında yaşayan yaşlı ve engellilerimizin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanacak çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/07/2011 tarih ve 2949 sayılı yazısı.


5)      İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 3890 m² yüzölçümlü 8834 ada 10 parselin ilköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13/07/2011 tarih ve 673 sayılı yazısı.


6)      Gündemin sonlandırılması.