444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Meclisi Toplantı Gündemi
04.11.2011
Konyaaltı Belediyesi

04.11.2011 Kasım Meclisi Toplantı Gündemi

1)         Açılış ve yoklama.


2)         Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)         5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 4. dereceli avukat kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/10/2011 tarih ve 674 sayılı yazısı.


4)         23 Kasım 2011 tarihinde Paris/Fransa’da gerçekleştirilecek olan BIE Genel Kurulunda “Expo 2016 Antalya” tek aday olarak oylaması yapılacağından, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in bu organizasyona katılıp-katılamayacağının görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/11/2011 tarih ve 288 sayılı yazısı.


5)         8800 ada 04 ve 05 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/10/2011 tarih ve 4857 sayılı yazısı.


6)         Akdeniz Üniversitesi ile imzalanan protokol uyarınca yapılan imar planı değişikliğindeki hatalar düzeltilerek yeniden hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2011 tarih ve 4856 sayılı yazısı.


7)         Belediyemizce servis dışı bırakılan araç ve iş makinalarından; 07.84.004 plaka nolu grayder  ile 07 HC 508 plaka nolu binek aracın İlimiz Bademağacı Belde Belediyesine hibe edilmesinin görüşülmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31/10/2011 tarih ve 731 sayılı yazısı.


8)         Belediyemizce servis dışı bırakılan araçlardan; 07 VH 748 plaka nolu binek aracın İlimiz Elmalı İlçesi Yuva Belde Belediyesine hibe edilmesinin görüşülmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31/10/2011 tarih ve 732 sayılı yazısı.