444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşim)
11.01.2012
Konyaaltı Belediyesi

11.01.2012 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi (2. birleşim)

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                 
 

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      27 Kasım 2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10/01/2012 tarih ve 25 sayılı yazısı.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 10/01/2012 tarih ve 24 sayılı yazısı.
 
4)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde yapılan revizyonun görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10/01/2012 tarih ve 08 sayılı yazısı.

 
5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisi, 2012 yılı Ocak ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 11/01/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz meclis toplantı salonunda yapması kararlaştırılmıştır.
 
 
                                                                      

                                                                                                     Edip Kemal BAHADIR
                                                                                         Belediye Başkan Vekili

 
                                                                                 
 
 
G Ü N D E M                                   :
 
1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      27 Kasım 2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10/01/2012 tarih ve 25 sayılı yazısı.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 10/01/2012 tarih ve 24 sayılı yazısı.
 
4)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde yapılan revizyonun görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10/01/2012 tarih ve 08 sayılı yazısı.