444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi
07.09.2012
Konyaaltı Belediyesi

07.09.2012 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı 15.230 m² yüzölçümlü Hurma 20093 ada 01 parsel sayılı taşınmazın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yardım İstasyonu Hizmet Binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/08/2012 tarih ve 908 sayılı yazısı.

 

4)      Hurma Mahallesi 20347 ada 22 ve 23 parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/09/2012 tarih ve 32 sayılı yazısı.

 

5)      20455 ada 04 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/09/2012 tarih ve 33 sayılı yazısı.

 

6)      20312 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/09/2012 tarih ve 34 sayılı yazısı.

 

7)      1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaralarının açıkça belirtildiği 1/25.000 ölçekli haritanın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/09/2012 tarih ve 35 sayılı yazısı.

 

8)      Belarus Cumhuriyeti Baranoviçi Şehri’ne yapılacak ziyaret konusunun görüşülmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/09/2012 tarih ve 71 sayılı yazısı.